Het op een correcte wijze onderhouden van het expansievat binnen uw woning is van groot belang. Weet u welke functie het expansievat heeft? Wanneer het expansievat niet goed functioneert zou u een groot risico op lekkages lopen. Een te grote druk op de leidingen rond uw cv-installatie zou voor het knappen hiervan kunnen zorgen. U moet er niet aan denken, dat er heet water uit deze leidingen stroomt. In dit artikel vertellen onze loodgieters meer over de werking van het expansievat.

Zelf een expansievat onderhouden wordt sterk afgeraden. Onze loodgieters helpen u hier graag bij! Wanneer heeft u het expansievat in uw woning voor het laatst laten onderhouden? Combineer het onderhoud aan dit vat met het onderhouden van de cv-ketel in huis.

Werking van het expansievat binnen uw woning

Het expansievat heeft als voornaamste taak het op peil houden van de druk op de leidingen rondom uw cv-ketel. Als gevolg van het verwarmen van het water door de cv-ketel, zet het water met gemiddeld 3% uit. Het uitzetten van water zorgt voor een toename in de druk op het circuit rondom een cv-installatie. Vergelijk dit met het koelen van water, wat ook tot een gesprongen leiding kan leiden. Een dergelijk probleem komt geregeld voor tijdens de koude wintermaanden.

In het expansievat zit een membraan, die twee kanten op kan bewegen. Daarbij beschikt het expansievat over twee ruimtes; een ruimte met heet water en een ruimte met een gas. Bij een toenemende druk beweegt het membraan richting de ruimte met gas. Op deze manier komt er ruimte vrij in de andere kamer, waardoor de druk op het circuit afneemt. Dit systeem werkt geheel automatisch, mits het expansievat regelmatig wordt onderhouden.

Een overstortventiel voor een verdere afname

Mocht de druk zodanig gestegen zijn, dat het expansievat de druk niet voldoende verlaagt, dan kan het overstortventiel gebruikt worden. Het overstortventiel wordt in zo’n situatie automatisch geopend. Met dit ventiel kan heet water uit de leidingen worden afgevoerd, waardoor de druk verder afneemt. Over het algemeen mag de druk op het circuit rond een cv-installatie niet hoger zijn dan drie bar. De exacte maximale druk kan per apparaat verschillen. Onze loodgieters vertellen u hier graag meer over bij het onderhoud aan het expansievat.

Tip: wees heel voorzichtig wanneer u in de buurt van het expansievat aan de slag gaat! Het vrijkomen van de stikstof kan zeer gevaarlijk zijn.

Call Now Button